กระทิงคันทรีรีสอร

อาหารประเภท ไทย ฝรั่ง พื้นเมือง