กุ้งเต้นอึ้งจั้วก

ร้านอาหารกุ้งเต้นดั้งเดิม ในปัจจุบัน มีอาหารนานาชนิด