ก๋วยเตี๋ยวตาพุธ

ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ราคาชามละ 12 บาท ทำเส้นขึ้นเอง