ครัวสุมาลัย

อาหารตามสั่ง ที่มีชื่อเสียงคืออหารประเภทปลา อยู่ห่างจากเทศบาล ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง และวัดพิกุลทอง ประมาณ 2 กิโลเมตร