ติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น,ข้าวหน้าเป็ด