กุ๊กเล็กเป็ดย่าง

อาหารตามสั่ง เครื่องดืม มีเป็ดย่างเป็นอาหารขึ้นชื่อ