ปูเป้เนื้อย่างเกา

อยู่ติดถนนใหญ่ถนนชยางกูร สายธาตุพนม -มุกดาหาร