ูภูผาคาราโอเกะ

เป็นสถานที่บันเทิงพักผ่อนคลายเคลียด