ตลาดชุมชนตำบลบ้าน

ตลาดชุมชนตำบลบ้านผึ้ง เป็นที่จำหน่ายจำหน่ายอาหารสด , อาหารแห้ง และอาหารถุง อาหารจะเป็นอาหารจำพวกอาหารป่าเป็นส่วนมาก และอาหารพื้นบ้าน