ขนมหม้อแกง

ขายขนมหม้อแกง(ที่ขึ้นชื่อของวังน้ำคู้),ขนมเม็ดขนุน