ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

ก๋วยเตี๋ยวกุดชุม

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกุดชุม

ก๋วยเตี๋ยวขันแก้ว

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวข้างเทศ

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวจันทา

ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวตาป

ก๋วยเตี๋ยวตาปุ

ก๋วยเตี๋ยวตาพุธ

ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ราคาชามละ 12 บาท ทำเส้นขึ้นเอง

ก๋วยเตี๋ยวท่าค้ำส

ขายก๋วยเตี๋ยวมะระไก่

ก๋วยเตี๋ยวนกน้อย

ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย

ก๋วยเตี๋ยวน้องซัน

ก๋วยเตี๋ยวไก่

ก๋วยเตี๋ยวน้องซัน

ก๋วยเตี๋ยวไก่