ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มกล้วยกรอบแก้วทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์

กลุ่มกล้วยกรอบแก้วทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ส่งเสริมอาชีพสตรี

ส่งเสริมอาชีพสตรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บุหงาตันหยงปอเปี๊ยะกรอบ

บุหงาตันหยงปอเปี๊ยะกรอบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เดวิดโซฟาร์มผึ้ง

เดวิดโซฟาร์มผึ้ง

น้ำผึ้ง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สตรีสหกรณ์บ้านป่ายาง

สตรีสหกรณ์บ้านป่ายาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมจากไม้  แม่วินเรือจำลอง

กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ แม่วินเรือจำลอง

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
ร้องยาวเซรามิก

ร้องยาวเซรามิก

เครื่องปั้นดินเผา(กาปืน กาน้ำชา)  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ยางนาเซรามิกส์

ยางนาเซรามิกส์

เครื่องใช้  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ร้านจันทร์สุวรรณ์

ร้านจันทร์สุวรรณ์

ไม้แผ่นแกะลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ