ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย

กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย

 

สินค้าโอทอป 52 รายการ
เปเปอร์มาเช่

เปเปอร์มาเช่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสานสวยเดคูพาจ

กลุ่มสานสวยเดคูพาจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกรอบรูปไม้

กลุ่มกรอบรูปไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านหนองหงอก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านหนองหงอก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนคูณน้อย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนคูณน้อย

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
บ้านเถาวัลย์

บ้านเถาวัลย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวารี

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวารี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เพียรพิศไหมไทย

เพียรพิศไหมไทย

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ