ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีปลาส้มอ่างขอนสัก

กลุ่มสตรีปลาส้มอ่างขอนสัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาตำบลแห่ใต้

กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาตำบลแห่ใต้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
โรตี (นนทปวิช สุขกันต์)

โรตี (นนทปวิช สุขกันต์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง (นาง บุญเรือน รอดรังนก)

ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง (นาง บุญเรือน รอดรังนก)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พันวา

พันวา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ร้านปลาร้าเจ้แป๊ว2

ร้านปลาร้าเจ้แป๊ว2

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ