ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนงาดำและสมุนไพรแปรรูป

วิสาหกิจชุมชนงาดำและสมุนไพรแปรรูป

งาดำไอโอดีน  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มน้ำพริกแม่จันทร์ฝน

กลุ่มน้ำพริกแม่จันทร์ฝน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกลาบ หมู่ 6

กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกลาบ หมู่ 6

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวรจนา

ข้าวรจนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร

น้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมโบราณ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมโบราณ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มเครื่องสีข้าวพระราชทานฯ บ้านปางหก

กลุ่มเครื่องสีข้าวพระราชทานฯ บ้านปางหก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าไหมมัดหมี่ (ระเบียบ กุศล)

ผ้าไหมมัดหมี่ (ระเบียบ กุศล)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ