ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดค้า

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดค้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สละสดสุดใจ

สละสดสุดใจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านตรอกแซง

กลุ่มแม่บ้านตรอกแซง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
อ้อนจันทร์

อ้อนจันทร์

ถั่วสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
farmer House บ้านชาวนา

farmer House บ้านชาวนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านบานกระทุ่ม

กลุ่มสตรีบ้านบานกระทุ่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลไม้ลอยแก้วครูนฤมล

ผลไม้ลอยแก้วครูนฤมล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บจก.แองโกล  สยามมาร์ทเนิร์ส

บจก.แองโกล สยามมาร์ทเนิร์ส

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนแม่หม่อน

สวนแม่หม่อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผักไร้สาร

ผักไร้สาร

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเตย

กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเตย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ