ผู้ผลิตโอทอป กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วน้องมุฮ์ซีน

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วน้องมุฮ์ซีน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พี่ฟ้าอันดามันเพิร์ล

พี่ฟ้าอันดามันเพิร์ล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระบี่ไข่มุก

กระบี่ไข่มุก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านไข่มุกอันดามันกระบี่

บ้านไข่มุกอันดามันกระบี่

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กระเป๋าผ้า (นางสาววิภาณุ กาญจนราช)

กระเป๋าผ้า (นางสาววิภาณุ กาญจนราช)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มูราบาติก

มูราบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อ่าวลึกบาติก

อ่าวลึกบาติก

ผ้าบาติก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บากันบาติก

บากันบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
น้องฟา อันดามันเพิร์ล

น้องฟา อันดามันเพิร์ล

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ