ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

ทองหล่อโฮมแอนดีไซน์

ทองหล่อโฮมแอนดีไซน์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม

กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ
กลุ่มจักสานท่างาม

กลุ่มจักสานท่างาม

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่ม HAND MADE รถตุ๊กๆ

กลุ่ม HAND MADE รถตุ๊กๆ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่

กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ