ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มข้าวซ้อมมือ  นายบุญลือ  นุชมา

กลุ่มข้าวซ้อมมือ นายบุญลือ นุชมา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มพรสมัยตะกร้าพลาสติก

กลุ่มพรสมัยตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6

กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มพัชรินทร์ผ้าไหม

กลุ่มพัชรินทร์ผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ