ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีทำไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนบ้านด่านมน

กลุ่มสตรีทำไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนบ้านด่านมน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีตำบลดอนหว่าน

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลดอนหว่าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีปลาส้มอ่างขอนสัก

กลุ่มสตรีปลาส้มอ่างขอนสัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาตำบลแห่ใต้

กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาตำบลแห่ใต้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ