ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มกล้วยกรอบแก้วทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์

กลุ่มกล้วยกรอบแก้วทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ส่งเสริมอาชีพสตรี

ส่งเสริมอาชีพสตรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมจากไม้  แม่วินเรือจำลอง

กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ แม่วินเรือจำลอง

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังสมบัติ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังสมบัติ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ ม.1

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ ม.1

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านโพธ์ิงาม ม.7

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านโพธ์ิงาม ม.7

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าธาขิดตรา

กลุ่มทอผ้าธาขิดตรา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ