ผู้ผลิตโอทอป กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานและถัก บ้านเขาน้อย

กลุ่มจักสานและถัก บ้านเขาน้อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นิล ณ กาญจน์ YOUNG Art OTOP

นิล ณ กาญจน์ YOUNG Art OTOP

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มลวดดัด

กลุ่มลวดดัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
 เยาวลักษณ์ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

เยาวลักษณ์ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี

วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านสมุนไพร

บ้านสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านเสาวรส by สมพร

บ้านเสาวรส by สมพร

ชุดเซ็ทแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรเสาวรส  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มน้ำมันเขียวปัญญา

กลุ่มน้ำมันเขียวปัญญา

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
เกษตรอินทรีย์บ้านปากแพรก

เกษตรอินทรีย์บ้านปากแพรก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวอารียา

ข้าวอารียา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ