ผู้ผลิตโอทอป กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี

วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านสมุนไพร

บ้านสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านเสาวรส by สมพร

บ้านเสาวรส by สมพร

ชุดเซ็ทแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรเสาวรส  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มน้ำมันเขียวปัญญา

กลุ่มน้ำมันเขียวปัญญา

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
เกษตรอินทรีย์บ้านปากแพรก

เกษตรอินทรีย์บ้านปากแพรก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวอารียา

ข้าวอารียา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท สยามบานาน่า จำกัด (กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย)

บริษัท สยามบานาน่า จำกัด (กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย)

 

สินค้าโอทอป 37 รายการ
ขนมเปี๊ยะเจี่ยเฮง

ขนมเปี๊ยะเจี่ยเฮง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มะม่วงแช่อิ่ม  เบญจวรรณ

มะม่วงแช่อิ่ม เบญจวรรณ

มะม่วงแช่อิ่ม เบญจวรรณ  

สินค้าโอทอป 4 รายการ