ผู้ผลิตโอทอป กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว

กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสตรี อ.พนมทวน

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสตรี อ.พนมทวน

 

สินค้าโอทอป 49 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ
ศูนย์การเรียนูรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน

ศูนย์การเรียนูรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน

น้ำนมข้าวโพด กล้วย - ขนุน ทอดสูญญากาศ กระยาสารทเคลือบน้ำผัก ข้าวหลาม  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
มีดเหน็บ ขนาด 7 นิ้ว (นายประนอม อยู่หลาบ)

มีดเหน็บ ขนาด 7 นิ้ว (นายประนอม อยู่หลาบ)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแพะเศรษฐกิจพอเพียง (ฟาริดฟาร์ม)

วิสาหกิจชุมชนแพะเศรษฐกิจพอเพียง (ฟาริดฟาร์ม)

นมแพะผู้พัน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มส่งเสริมเกษตรที่สูง

กลุ่มส่งเสริมเกษตรที่สูง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
นิลทะกาลแสงประทีป

นิลทะกาลแสงประทีป

พระพุทธรูปนิล  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ตรา เสรี

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ตรา เสรี

น้ำผัดไท  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านด่านแม่แฉลบ

กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านด่านแม่แฉลบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ที่นอนปิกนิก

ที่นอนปิกนิก

ที่นอนปิกนิก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นกประดิษฐ์

นกประดิษฐ์

นกประดิษฐ์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ