ผู้ผลิตโอทอป กาฬสินธุ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เดชา สมงาม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เดชา สมงาม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอฝันผูกพันปันสุข

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอฝันผูกพันปันสุข

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตำบลคำสร้างเที่ยง

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตำบลคำสร้างเที่ยง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มไหมสมเด็จ

กลุ่มไหมสมเด็จ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
โพธิ์คำแปรรูปผลิตภัณฑ์

โพธิ์คำแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด ม.5

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด ม.5

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ