ผู้ผลิตโอทอป กาฬสินธุ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มเกษตรกรนาคูพัฒนา

กลุ่มเกษตรกรนาคูพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพปันบุญ

กลุ่มอาชีพปันบุญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนเห็ดรุจิรา

สวนเห็ดรุจิรา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษบ้านโหมนหมู่ที่ 2

กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษบ้านโหมนหมู่ที่ 2

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อารมณ์ดีออร์แกนิคฟาร์ม

อารมณ์ดีออร์แกนิคฟาร์ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มแม่บ้าเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด ม.5

กลุ่มแม่บ้าเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด ม.5

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าบ้านหนองชุมแสง

กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าบ้านหนองชุมแสง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านนาบอน

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านนาบอน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ