ผู้ผลิตโอทอป กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป

เฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา

เฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหินอ่อนเมืองพานงานกลึง

กลุ่มหินอ่อนเมืองพานงานกลึง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเรือใบจำลอง

กลุ่มเรือใบจำลอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เกาหลัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เกาหลัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระถางธูปเบญจรงค์ (นางสาวสิริวรรณ ช่ออังชัญ)

กระถางธูปเบญจรงค์ (นางสาวสิริวรรณ ช่ออังชัญ)

กระถางธูปเบญจรงค์  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้

กลุ่มอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านโนนโกเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม

กลุ่มแม่บ้านโนนโกเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มังกรแห่งโชค (ขี้เลื่อย)

มังกรแห่งโชค (ขี้เลื่อย)

ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย (มังกร)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด

บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มข้าวบ้านใหม่เริงกะพง {GAP}

กลุ่มข้าวบ้านใหม่เริงกะพง {GAP}

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ