ผู้ผลิตโอทอป กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
น้ำส้มตำสำเร็จรูป ตราลาปาญ่า

น้ำส้มตำสำเร็จรูป ตราลาปาญ่า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เต้าฮวยชากังราว

เต้าฮวยชากังราว

เต้าฮวยชากังราว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านชาววัง

กลุ่มแม่บ้านชาววัง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านแปลงสี่

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านแปลงสี่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
แหวนเงินประดับพลอย

แหวนเงินประดับพลอย

แหวนเงินประดับพลอย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผ้าทอมือเส้นด้ายประดิษฐ์

กลุ่มผ้าทอมือเส้นด้ายประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กล้วยทอดกรอบ

กล้วยทอดกรอบ

กล้วยทอดกรอบ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พลอยหินอ่อน

พลอยหินอ่อน

ศาลเจ้าจีนหินอ่อน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเย็บผ้าห่ม ม.1 ฟากทุ่ง

กลุ่มเย็บผ้าห่ม ม.1 ฟากทุ่ง

ผ้าห่ม (ปลอกผ้าห่มนวม)  

สินค้าโอทอป 1 รายการ