ผู้ผลิตโอทอป กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มข้าวบ้านใหม่เริงกะพง {GAP}

กลุ่มข้าวบ้านใหม่เริงกะพง {GAP}

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน

วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลพลอยพอเพียงพลัส 1

ผลพลอยพอเพียงพลัส 1

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อัญชลีของฝาก

อัญชลีของฝาก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กล้วยธัญพืชเคลือบคาราเมล

กล้วยธัญพืชเคลือบคาราเมล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านท่าไม้แดง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านท่าไม้แดง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านโคนเหนือ (กระยาสารทแม่ทองพิน)

กลุ่มแม่บ้านโคนเหนือ (กระยาสารทแม่ทองพิน)

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
น้ำส้มตำสำเร็จรูป ตราลาปาญ่า

น้ำส้มตำสำเร็จรูป ตราลาปาญ่า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เต้าฮวยชากังราว

เต้าฮวยชากังราว

เต้าฮวยชากังราว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ