ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มน้ำผึ้งป่า

กลุ่มน้ำผึ้งป่า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ

กลุ่มผักปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เลดี้ศกุลตลา

เลดี้ศกุลตลา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านขนมคุณภัทรา

บ้านขนมคุณภัทรา

ขนมบัวหิมะ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
หจก.ทีพีสวีทมาร์เก็ตติ้ง

หจก.ทีพีสวีทมาร์เก็ตติ้ง

ขนมทองม้วน  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สุรัตน์ขนมลาใส้หมูหยอง

สุรัตน์ขนมลาใส้หมูหยอง

ขนมลาใส้หมูหยอง  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแปรรูปขนมไทย อำเภอเปือยน้อย

กลุ่มแปรรูปขนมไทย อำเภอเปือยน้อย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ