ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มชาเขียวใบหม่อน

กลุ่มชาเขียวใบหม่อน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
บ้านไร่แก่นตะวัน

บ้านไร่แก่นตะวัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มชาใบหม่อนหินเหิบ

กลุ่มชาใบหม่อนหินเหิบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.วัสดุปรับปรุงดินยอดดอย

หจก.วัสดุปรับปรุงดินยอดดอย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร

กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ
ขวัญบุรีโอสถ

ขวัญบุรีโอสถ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสว่างโบราณ

กลุ่มสว่างโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ