ผู้ผลิตโอทอป ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลท่าพลับ

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลท่าพลับ

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
ละมุน

ละมุน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คีตภัทร

คีตภัทร

น้ำหอมหญ้าแฝก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สบู่ฟักข้าวดวงกมล

สบู่ฟักข้าวดวงกมล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กิตติมาสมุนไพร

กิตติมาสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำมันไพลผสมมะรุม

น้ำมันไพลผสมมะรุม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรรณพฤกษาสมุนไพรไทย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรรณพฤกษาสมุนไพรไทย

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มเยาวชนตำบลหนองยาว

กลุ่มเยาวชนตำบลหนองยาว

 

สินค้าโอทอป 39 รายการ
กลุ่มรำเพยเรือนไทย

กลุ่มรำเพยเรือนไทย

เรือนไทยจำลอง  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านภูแก้ว

วิสาหกิจชุมชนบ้านภูแก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ปักเลื่อม-ปักมุข

เสื้อผ้าสำเร็จรูป ปักเลื่อม-ปักมุข

เสื้อผ้าสำเร็จรูป ปักเลื่อม-ปักมุข  

สินค้าโอทอป 15 รายการ
ยกทรงแบบเต็มตัวรัดรูปรสสุคนธ์

ยกทรงแบบเต็มตัวรัดรูปรสสุคนธ์

ยกทรง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ