ผู้ผลิตโอทอป ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
บริษัท บี แอด เค 9 จำกัด

บริษัท บี แอด เค 9 จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปิยะมาศ

ปิยะมาศ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ระฆังทอง

ระฆังทอง

น้ำมันเหลือง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าลายไทย

กระเป๋าลายไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนภาวดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนภาวดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มครกหินอ่างศิลา

กลุ่มครกหินอ่างศิลา

ครกหินอ่างศิลา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลท่าบุญมี

กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลท่าบุญมี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ