ผู้ผลิตโอทอป ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธนาคารภูมิปัญญา สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ จำกัด

ธนาคารภูมิปัญญา สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ไร่ล่าฝัน

ไร่ล่าฝัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและสมุนไพรคุ้มเศรษฐกิจหนองสังข์

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและสมุนไพรคุ้มเศรษฐกิจหนองสังข์

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ปองสปา

ปองสปา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรไม้หอม

กลุ่มสมุนไพรไม้หอม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรแม่สำรวย

กลุ่มสมุนไพรแม่สำรวย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ