ผู้ผลิตโอทอป ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ (ระเบียบ กุศล)

ผ้าไหมมัดหมี่ (ระเบียบ กุศล)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อรวรรณผ้าไหม

อรวรรณผ้าไหม

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพเจียระไนพลอยและหินสี ชุมชนใหม่พัฒนา

กลุ่มอาชีพเจียระไนพลอยและหินสี ชุมชนใหม่พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ร้านพิชยา จิวเวลรี่

ร้านพิชยา จิวเวลรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์

กลุ่มมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มปลูกส้มโอบ้านนาดี

กลุ่มปลูกส้มโอบ้านนาดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสาทร

กลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสาทร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องงอก

กลุ่มข้าวกล้องงอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ