ผู้ผลิตโอทอป ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ปองสปา

ปองสปา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรไม้หอม

กลุ่มสมุนไพรไม้หอม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรแม่สำรวย

กลุ่มสมุนไพรแม่สำรวย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านสระปทุม

กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านสระปทุม

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิด

กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิด

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ผ้าขิต (นางสุกัญญา  ขวัญครอง)

ผ้าขิต (นางสุกัญญา ขวัญครอง)

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ