ผู้ผลิตโอทอป ตราด

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรตรีผล ผลาทิพย์

วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรตรีผล ผลาทิพย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอรรถพร

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอรรถพร

น้ำมันมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สร้อยสังวาลย์เพทาย

สร้อยสังวาลย์เพทาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านต้นพลอย

ร้านต้นพลอย

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเจียระไนพลอย

กลุ่มเจียระไนพลอย

 

สินค้าโอทอป 136 รายการ
ร้านหยกมณี

ร้านหยกมณี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าผ้างานควิ้ล

กระเป๋าผ้างานควิ้ล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
Lady Crystal

Lady Crystal

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เพลินตาตะลิงปลิง

เพลินตาตะลิงปลิง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
 เจ้กุหลาบ

เจ้กุหลาบ

สละลอยแก้วไร้เมล็ด  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ

กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ