ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

พิมเสนน้ำ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สบู่สมุนไพร (นางสาวอารีตา มีสาด)

สบู่สมุนไพร (นางสาวอารีตา มีสาด)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำพริกกุ้ง

กลุ่มน้ำพริกกุ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวใหม่ม้ง ตราเถ้าแก่เน้ง

ข้าวใหม่ม้ง ตราเถ้าแก่เน้ง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
น้ำพริกกุ้งแม่จันทร์ดี

น้ำพริกกุ้งแม่จันทร์ดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านกล้วยอบแม่ระมาด

ร้านกล้วยอบแม่ระมาด

กล้วยอบน้ำผึ้ง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มข้าวหอมนิล

กลุ่มข้าวหอมนิล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขนมไทยสองพี่น้อง

ขนมไทยสองพี่น้อง

ไข่เค็ม  

สินค้าโอทอป 4 รายการ