ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

สวนร่มเกล้า

สวนร่มเกล้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านแม่กึ๊ดหลวง

กลุ่มสตรีบ้านแม่กึ๊ดหลวง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียรแม่บอน

กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียรแม่บอน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ประสิทธ์ิศิลา

ประสิทธ์ิศิลา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตรีผลาอบแห้งตราวังน้ำผึ้ง

กลุ่มตรีผลาอบแห้งตราวังน้ำผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มธูปหอมอัมพัน

กลุ่มธูปหอมอัมพัน

 

สินค้าโอทอป 47 รายการ
บริษัทพืชผักอนามัยจำกัด

บริษัทพืชผักอนามัยจำกัด

แตงแคนตาลูปญี่ปุ่น  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กล้วยไข่

กล้วยไข่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี (นางยุพิน วรรธนัง)

เครื่องประดับอัญมณี (นางยุพิน วรรธนัง)

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แหวนอัญมณี

แหวนอัญมณี

แหวนอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ