ผู้ผลิตโอทอป นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป

LEMON ME

LEMON ME

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ชุ่มจิตร มะพร้าวน้ำหอม 100 % บรรจุแก้ว

ชุ่มจิตร มะพร้าวน้ำหอม 100 % บรรจุแก้ว

ชุ่มจิตร มะพร้าวน้ำหอม 100%  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
หจก.ปิยะสตรี (โดย นางสาวสังข์ทอง  บุญบุตตะ)

หจก.ปิยะสตรี (โดย นางสาวสังข์ทอง บุญบุตตะ)

ไวน์ลูกหม่อน  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ต.สระพัฒนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ต.สระพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บริษัท โมนาท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท โมนาท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนอภิชัยเบญจรงค์มงคลศิลป์

วิสาหกิจชุมชนอภิชัยเบญจรงค์มงคลศิลป์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุผสม (มงคลศิลป์ )

ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุผสม (มงคลศิลป์ )

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
เรือพระที่นั่งโลหะจำลอง

เรือพระที่นั่งโลหะจำลอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชุมพล คอลเลคชั่น

ชุมพล คอลเลคชั่น

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ