ผู้ผลิตโอทอป นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านเจริญศรีไหมไทย

ร้านเจริญศรีไหมไทย

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ผ้าทอมือลายขัด

ผ้าทอมือลายขัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12

กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านดอนสมอ

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านดอนสมอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านอูนยางคำ หมู่ 11

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านอูนยางคำ หมู่ 11

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มเกตษตรทำนาท่าลาด

กลุ่มเกตษตรทำนาท่าลาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวฮางงอกคุณแม่

ข้าวฮางงอกคุณแม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหัวบึงท่าเหนือ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหัวบึงท่าเหนือ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ