ผู้ผลิตโอทอป นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาพระ

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาพระ

ผ้าไหม  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพแม่บ้านสายใยรักบ้านดอนมะจ่าง

กลุ่มอาชีพแม่บ้านสายใยรักบ้านดอนมะจ่าง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บผ้าพื้นเมือง

กลุ่มตัดเย็บผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป

เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าฝ้ายแปรรูป

ผ้าฝ้ายแปรรูป

ผ้าฝ้ายแปรรูป  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพงานถักประยุกต์

กลุ่มอาชีพงานถักประยุกต์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ