ผู้ผลิตโอทอป นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทย

กลุ่มชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทย

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
ฟ้าประทานฟาร์ม

ฟ้าประทานฟาร์ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนองุ่นพันเก้า

สวนองุ่นพันเก้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านพุทธเกษตรวัดหนองหัวแรต

กลุ่มแม่บ้านพุทธเกษตรวัดหนองหัวแรต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านไร่สานฝัน (คุณสุพร  แก้วทิพย์)

บ้านไร่สานฝัน (คุณสุพร แก้วทิพย์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลไม้กลางดงวิลเลจ

กลุ่มแปรรูปผลไม้กลางดงวิลเลจ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังเคิลเฮงแอนด์ซัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังเคิลเฮงแอนด์ซัน

ไวน์กลางดงวัลเลย์  

สินค้าโอทอป 11 รายการ
น้ำองุ่นตราภิรมย์

น้ำองุ่นตราภิรมย์

น้ำองุ่นตราภิรมย์  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ขุมกาแฟสุดขอบฟ้า

ขุมกาแฟสุดขอบฟ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านเฉาก๊วยโบราณ เจ๊อ้อย โคราช

ร้านเฉาก๊วยโบราณ เจ๊อ้อย โคราช

เฉาก๊วยโบราณ  

สินค้าโอทอป 29 รายการ
กลุ่มทอผ้าจักรเพชรไหมไทย

กลุ่มทอผ้าจักรเพชรไหมไทย

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ