ผู้ผลิตโอทอป นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป

หจก.ห้างยาหม่องและน้ำมันเหลืองสบาย

หจก.ห้างยาหม่องและน้ำมันเหลืองสบาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กรงนกไม้ไผ่

กรงนกไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ลูกอิสานสังคีต

ลูกอิสานสังคีต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หินแกะสลักช้าง

หินแกะสลักช้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แกะสลักหินทราย

แกะสลักหินทราย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพทอเสื่อบ้านสำพะเนียงใหม่

กลุ่มอาชีพทอเสื่อบ้านสำพะเนียงใหม่

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านซาด

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านซาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานหวายและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ ตำบลรังกาใหญ่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานหวายและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ ตำบลรังกาใหญ่

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กรอบรูปประดิษฐ์

กรอบรูปประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ระนาดเอก-พันธ์ทำนอง

ระนาดเอก-พันธ์ทำนอง

เครื่องดนตรีไทย  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องมือช่วยห่อและเก็บผลไม้

เครื่องมือช่วยห่อและเก็บผลไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ