ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป

พรรณปรียาพร

พรรณปรียาพร

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
แปรรูปสมุนไพรพรพงษ์

แปรรูปสมุนไพรพรพงษ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดเขา

วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดเขา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เซเว่นกรีน

เซเว่นกรีน

ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ  

สินค้าโอทอป 12 รายการ
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชุมม่วง

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชุมม่วง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนสวรรค์

สวนสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน

กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ