ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชุมม่วง

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชุมม่วง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนสวรรค์

สวนสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน

กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ครูวิทย์ มาร์ท

ครูวิทย์ มาร์ท

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวซ้อมมือ  นายบุญลือ  นุชมา

กลุ่มข้าวซ้อมมือ นายบุญลือ นุชมา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ภูภัสสรา

ภูภัสสรา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ