ผู้ผลิตโอทอป น่าน

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มเครื่องสีข้าวพระราชทานฯ บ้านปางหก

กลุ่มเครื่องสีข้าวพระราชทานฯ บ้านปางหก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกน้ำเงี้ยว ตราป้ าทองดี

น้ำพริกน้ำเงี้ยว ตราป้ าทองดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านบ้านแม่ยุพิน

ร้านบ้านแม่ยุพิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ภูดอย

ภูดอย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผ้าทอครบวงจร

กลุ่มผ้าทอครบวงจร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มบ้านไหมลายปัก

กลุ่มบ้านไหมลายปัก

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ