ผู้ผลิตโอทอป น่าน

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผ้าทอครบวงจร

กลุ่มผ้าทอครบวงจร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มบ้านไหมลายปัก

กลุ่มบ้านไหมลายปัก

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย

 

สินค้าโอทอป 29 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
น่านประดับเงิน

น่านประดับเงิน

สร้อยแขนแปดเสาลงยาสีลายโบราณห้อยถุงเงิน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เอกภัทรเครื่องเงิน

เอกภัทรเครื่องเงิน

กำไร 12 นักษัตริย์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไม้กวาดบ้านใหม่ไชยธงรัตน์

กลุ่มไม้กวาดบ้านใหม่ไชยธงรัตน์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ