ผู้ผลิตโอทอป บึงกาฬ

ผู้ผลิตโอทอป

ปลาร้าบองสุกกลิ่นแมง

ปลาร้าบองสุกกลิ่นแมง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกนรก (นางถวิล นาลา)

น้ำพริกนรก (นางถวิล นาลา)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านโนนโพธิ์ศรี

กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านโนนโพธิ์ศรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านสามหนอง

กลุ่มทอผ้าบ้านสามหนอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากรากไม้อำเภอโซ่พิสัย

ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากรากไม้อำเภอโซ่พิสัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ