ผู้ผลิตโอทอป บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองจอก

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองจอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกและผ้าปูที่นอน

กลุ่มทอเสื่อกกและผ้าปูที่นอน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก ม.2

กลุ่มทอเสื่อกก ม.2

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงทะเล

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงทะเล

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแคนทะเล

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแคนทะเล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทุ่งเศรษฐี

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทุ่งเศรษฐี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านฝายใหญ่

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านฝายใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

 

สินค้าโอทอป 57 รายการ
กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งวัง

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งวัง

 

สินค้าโอทอป 40 รายการ
เดอกาเซียสมุนไพรดูแลผิว

เดอกาเซียสมุนไพรดูแลผิว

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 11 รายการ
สมุนไพรเธอแองนางสาวภัทรานิษฐ์  กุลพิเชษฐ์วณิช

สมุนไพรเธอแองนางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ