ผู้ผลิตโอทอป ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป

 หจก. เพาเวอร์ทรี โฮมแอนด์เด็ดคอร์

หจก. เพาเวอร์ทรี โฮมแอนด์เด็ดคอร์

โมบายฮวงจุ้ย  

สินค้าโอทอป 35 รายการ
หจก. ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ จำกัด

หจก. ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ จำกัด

น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยผสมสมุนไพร ตราอาเมะ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย

ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลคลองพระอุดม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลคลองพระอุดม

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เซรามิกโคมไฟฟ้า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มอาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งวัสดุธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 58 รายการ
บริษัท  ขจิตพิวเตอร์ แอนด์ สเตนเลส

บริษัท ขจิตพิวเตอร์ แอนด์ สเตนเลส

แก้วไวน์  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่

สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
Handmade Style

Handmade Style

ศิลปะในกรอบรูป  

สินค้าโอทอป 29 รายการ
อรรติพัฒน์ผลิตภัณฑ์รกมะพร้าว

อรรติพัฒน์ผลิตภัณฑ์รกมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์รกมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดอกไม้อบแห้ง (ดอกบัว)

ดอกไม้อบแห้ง (ดอกบัว)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่ หมู่ที่ 15

กลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่ หมู่ที่ 15

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ