ผู้ผลิตโอทอป ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป

ตู้-ไอติม

ตู้-ไอติม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ตี๋น้ำพริกสำเร็จรูป

ตี๋น้ำพริกสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนพลายงาม

วิสาหกิจชุมชนพลายงาม

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กายาสาทสามอ่าว

กายาสาทสามอ่าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po oil

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po oil

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจั่นมะพร้าวทับสะแก

กลุ่มจั่นมะพร้าวทับสะแก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษรกรชุมชนห้วยทรายขาว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษรกรชุมชนห้วยทรายขาว

กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมืองประจวบฯ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมืองประจวบฯ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แปรรูปผลิตผลการเกษตรสามร้อยยอด

แปรรูปผลิตผลการเกษตรสามร้อยยอด

เครื่องดื่มเห็ดหิมะ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสมุนไพรไทยบ้านปรางงาม

กลุ่มสมุนไพรไทยบ้านปรางงาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิบ้านแสงอรุณ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิบ้านแสงอรุณ

น้ำมันมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ