ผู้ผลิตโอทอป ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป

ขนมปังชีสเชคตราสมบูรณ์

ขนมปังชีสเชคตราสมบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง

วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านคลองลอย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านคลองลอย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
ตู้-ไอติม

ตู้-ไอติม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ตี๋น้ำพริกสำเร็จรูป

ตี๋น้ำพริกสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนพลายงาม

วิสาหกิจชุมชนพลายงาม

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กายาสาทสามอ่าว

กายาสาทสามอ่าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po oil

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po oil

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ