ผู้ผลิตโอทอป ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

บ้านคุ๊กกี้  (นางปทุมทิพย์  งามน้อย)

บ้านคุ๊กกี้ (นางปทุมทิพย์ งามน้อย)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนฮ้อเจี๊ยะ

วิสาหกิจชุมชนฮ้อเจี๊ยะ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำมะพร้าว

กลุ่มน้ำมะพร้าว

น้ำมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สวดีกาแฟ

สวดีกาแฟ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียนและไม้เก่า

ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียนและไม้เก่า

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตงานผ้า แฮนด์เมค

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตงานผ้า แฮนด์เมค

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านบางกุ้ง

กลุ่มแม่บ้านบางกุ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมสมุนไพรไทย

วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมสมุนไพรไทย

ขนมปั้นขลิบสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สุนีย์ ข้าวหอมแหนมเห็ด

สุนีย์ ข้าวหอมแหนมเห็ด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพชุมชนต้นกระบก

กลุ่มอาชีพชุมชนต้นกระบก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ