ผู้ผลิตโอทอป พระนครศรีอยุธยา

ผู้ผลิตโอทอป

รสสถิต

รสสถิต

เต้าหู้นมสด  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลมหาราช

กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลมหาราช

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่

กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านบางนมโคเฟรมมิ่ง

ร้านบางนมโคเฟรมมิ่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หัตถกรรมบ้านใหญ่

หัตถกรรมบ้านใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นางชูจิตร์ สะมะโน

นางชูจิตร์ สะมะโน

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา

กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มมีดอรัญญิก วินัยรวยเจริญ

กลุ่มมีดอรัญญิก วินัยรวยเจริญ

 

สินค้าโอทอป 40 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาดินเผาขนาดจิ๋ว

กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาดินเผาขนาดจิ๋ว

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มแปรรูปเศษไม้

กลุ่มแปรรูปเศษไม้

ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
สุรางค์ดอกไม้ประดิษฐ์

สุรางค์ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดปฏิบัติธรรม

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดปฏิบัติธรรม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ