ผู้ผลิตโอทอป พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป

หจก.ข้าวสร้างสุข

หจก.ข้าวสร้างสุข

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิรัชผ้าชาวเขาแปรรูป

วิรัชผ้าชาวเขาแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อผ้าเขียนเทียน

เสื้อผ้าเขียนเทียน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จุรีพร ผ้าฝ้าย

จุรีพร ผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านแดนเมือง

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านแดนเมือง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ