ผู้ผลิตโอทอป พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนบ้านถักทอ

วิสาหกิจชุมชนบ้านถักทอ

ตุ๊กตาถักทอ  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กระเป๋าถักเชือกร่ม

กระเป๋าถักเชือกร่ม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านสวีทโฮม

ร้านสวีทโฮม

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและผ้าปักด้วยมือ  

สินค้าโอทอป 11 รายการ
เฮือนปฏิมาเซรามิค

เฮือนปฏิมาเซรามิค

ชุดกาน้ำชา  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มน้ำพริกแม่จันทร์ฝน

กลุ่มน้ำพริกแม่จันทร์ฝน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกลาบ หมู่ 6

กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกลาบ หมู่ 6

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวรจนา

ข้าวรจนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร

น้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมโบราณ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมโบราณ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ