ผู้ผลิตโอทอป พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป

สวนสุขภาพฮอมผญา

สวนสุขภาพฮอมผญา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าบาติก

ผ้าบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คราฟท์ สตูดิโอ

คราฟท์ สตูดิโอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เล็กฟูด โปรดักท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เล็กฟูด โปรดักท์

เครื่องดื่มธัญญาพืชน้ำลูกเดือยผสมงาดำ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยเคียนเหนือ

กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยเคียนเหนือ

 

สินค้าโอทอป 28 รายการ
ลานนาพัทธนันท์

ลานนาพัทธนันท์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รองเท้าเทวราช

รองเท้าเทวราช

รองเท้าเทวราช  

สินค้าโอทอป 1 รายการ