ผู้ผลิตโอทอป พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านค้าชุมชนตำบลหนองโสน

ร้านค้าชุมชนตำบลหนองโสน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี

กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ศรีภควัฒ ไรซ์

ศรีภควัฒ ไรซ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เพลินจัง

เพลินจัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มศิลปดินประดิษฐ์รมิตา

กลุ่มศิลปดินประดิษฐ์รมิตา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา

กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีจักสานหวาย-ไม้ไผ่

กลุ่มอาชีพสตรีจักสานหวาย-ไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
สุณิสาเครื่องนอน

สุณิสาเครื่องนอน

ตระกร้าเอนกประสงค์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ