ผู้ผลิตโอทอป พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป

หจก.วังพิกุลไวน์

หจก.วังพิกุลไวน์

ไวน์  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็ก

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็ก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด

วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด

 

สินค้าโอทอป 35 รายการ
วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อพรสวรรค์

วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อพรสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกราะคุ้มภัยตำบลดอนทอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกราะคุ้มภัยตำบลดอนทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ปัญญศิลป์

ปัญญศิลป์

วิหารพระพุทธชินราชย่อแบบแขวนฝาฝนัง  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าตำบลป่าแดง

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าตำบลป่าแดง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
จิตราผลิตภัณฑ์ฝาชีผ้า

จิตราผลิตภัณฑ์ฝาชีผ้า

ผลิตภัณฑ์ฝาชีผ้า  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
มะขามแปรรูปสามพี่น้อง

มะขามแปรรูปสามพี่น้อง

ไร่สามพี่น้อง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ