ผู้ผลิตโอทอป พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองบัวนาผ้ามัดหมี่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองบัวนาผ้ามัดหมี่

ผ้าทอมือลายขัด  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลองฝาย

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลองฝาย

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
วิสาหกิจชุมชนพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต

วิสาหกิจชุมชนพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต

น้ำพริกเผา  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านกล้วยตากแม่โสม

ร้านกล้วยตากแม่โสม

กล้วยตาก  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ร้านข้าวตังไก่หยองพรทวี

ร้านข้าวตังไก่หยองพรทวี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

กล้วยตาก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
M.D.dog

M.D.dog

เสื้อสุนัข M.D.dog  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนสายบัว

วิสาหกิจชุมชนสายบัว

เกลือขัดผิวผสมสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เก้าอี้ไม้

เก้าอี้ไม้

เก้าอี้ไม้  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านบึงบอน

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านบึงบอน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ