ผู้ผลิตโอทอป พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
จิตราผลิตภัณฑ์ฝาชีผ้า

จิตราผลิตภัณฑ์ฝาชีผ้า

ผลิตภัณฑ์ฝาชีผ้า  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
มะขามแปรรูปสามพี่น้อง

มะขามแปรรูปสามพี่น้อง

ไร่สามพี่น้อง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ขุนทิพย์ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

ขุนทิพย์ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลนที

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลนที

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหาร

กลุ่มแปรรูปอาหาร

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กล้วยตากภัทราภรณ์

กล้วยตากภัทราภรณ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นิตยากล้วยตาก

นิตยากล้วยตาก

นิตยากล้วยตาก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
หจก.จิราพร ฟู๊ด

หจก.จิราพร ฟู๊ด

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง  

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2

กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ไร่เทพประทานพร

ไร่เทพประทานพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านไร่วิมลวนิช

ร้านไร่วิมลวนิช

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ