ผู้ผลิตโอทอป มหาสารคาม

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาล้อม ม.9 ต.หนองเหล็ก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาล้อม ม.9 ต.หนองเหล็ก

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่บ้านดอนโมง

กลุ่มทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่บ้านดอนโมง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มปลาบู่มัดย้อม

กลุ่มปลาบู่มัดย้อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกลางโคก

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกลางโคก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเพิ่มพูนทรัพย์

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเพิ่มพูนทรัพย์

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวคู

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวคู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์บ้านแบกสามัคคี

กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์บ้านแบกสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ

กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สบู่ไหมหิมะ (นายอิศวิน อมรสิน)

สบู่ไหมหิมะ (นายอิศวิน อมรสิน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ