ผู้ผลิตโอทอป มหาสารคาม

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มกระเป๋าสายทอง  หมู่ 1 บ้านลาด

กลุ่มกระเป๋าสายทอง หมู่ 1 บ้านลาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ 22

กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ 22

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้าย

กลุ่มแปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตกระเป๋า

กลุ่มผลิตกระเป๋า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีตำบลดอนหว่าน

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลดอนหว่าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีปลาส้มอ่างขอนสัก

กลุ่มสตรีปลาส้มอ่างขอนสัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาตำบลแห่ใต้

กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาตำบลแห่ใต้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ