ผู้ผลิตโอทอป มหาสารคาม

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มข้าวฮางกุดรัง

กลุ่มข้าวฮางกุดรัง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกอก

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกอก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าววบ้านเก่าน้อย ม.2

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าววบ้านเก่าน้อย ม.2

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองมะแปบ

กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองมะแปบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองโจด

กลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองโจด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง ม.1

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง ม.1

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ม.7บ้านดอนโมง

กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ม.7บ้านดอนโมง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กระเป๋าหนังแท้

กระเป๋าหนังแท้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ