ผู้ผลิตโอทอป มหาสารคาม

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวนา หมู่ 17

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวนา หมู่ 17

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองจิก

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองจิก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโกทา

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโกทา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมเก่าน้อยพัฒนา

กลุ่มหัตถกรรมเก่าน้อยพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านกู่ทอง

กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านกู่ทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทองพัฒน์เสื่อกกแบบพับ

ทองพัฒน์เสื่อกกแบบพับ

เสื่อกก  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มเสื่อบุฟองน้ำ

กลุ่มเสื่อบุฟองน้ำ

ผลิตภัณฑ์เสื่อ  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านเส้นสานลายสวย

ร้านเส้นสานลายสวย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปทอเสื่อกกบ้านแพง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปทอเสื่อกกบ้านแพง

เสื่อกก  

สินค้าโอทอป 5 รายการ