ผู้ผลิตโอทอป มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อะตอมมิกนาโนบ้านนาโสก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อะตอมมิกนาโนบ้านนาโสก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนตำเมี่ยงสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนตำเมี่ยงสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แมกไม้

แมกไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าทอมือบ้านคุณย่า

ผ้าทอมือบ้านคุณย่า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ป้าเตยผ้าฝ้าย

ป้าเตยผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิดบ้านภู หมู่ที่ 1

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิดบ้านภู หมู่ที่ 1

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ

กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มย้อมสีเปลือกไม้บ้านดงมะแหน่ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มย้อมสีเปลือกไม้บ้านดงมะแหน่ง

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่ง

กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองหล่ม

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองหล่ม

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ