ผู้ผลิตโอทอป ยะลา กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้ เทศบาลนครยะลา

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้ เทศบาลนครยะลา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเสื้อผ้ามุสลิม บ้านรานอ

กลุ่มเสื้อผ้ามุสลิม บ้านรานอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีปักจักร

กลุ่มสตรีปักจักร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ