ผู้ผลิตโอทอป ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีปักจักร

กลุ่มสตรีปักจักร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บ.ตอยยีบันฟู๊ดส์จำกัด

บ.ตอยยีบันฟู๊ดส์จำกัด

นมถั่วเหลืองผสมนมแพะ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เยาวชนจักสานไม้ใผ่

เยาวชนจักสานไม้ใผ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่ม Leaf Art

กลุ่ม Leaf Art

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มบ้านใบไม้

กลุ่มบ้านใบไม้

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มหอยประดิษฐ์และของที่ระลึก

กลุ่มหอยประดิษฐ์และของที่ระลึก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
Yala Bird Cage City

Yala Bird Cage City

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ