ผู้ผลิตโอทอป ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านป่าหวังนอก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านป่าหวังนอก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านปาลอบาตะ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านปาลอบาตะ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผลไม้แปรูปการเกษตร

กลุ่มผลไม้แปรูปการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มเกษตรยั่งยืน

กลุ่มเกษตรยั่งยืน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มลิมุดเบเกอรรี่

กลุ่มลิมุดเบเกอรรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอามานะฮ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอามานะฮ์

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มข้าวเกรียบฝักทอง

กลุ่มข้าวเกรียบฝักทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ