ผู้ผลิตโอทอป ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
ร้านหยกสวย

ร้านหยกสวย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โรตีกรอบวัชรา

โรตีกรอบวัชรา

โรตีกรอบวัชรา  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
มดตะนอย แฮนด์เมด

มดตะนอย แฮนด์เมด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มปักผ้าคลุมผมชุมชนมุสลิมสัมพันธ์

กลุ่มปักผ้าคลุมผมชุมชนมุสลิมสัมพันธ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาดือนันบาติก

กลุ่มอาดือนันบาติก

ผ้าบาติก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเยาวชนบือแนบาติก

กลุ่มเยาวชนบือแนบาติก

บาติกหมวกกะปิเยาะ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เก๋บาติก

เก๋บาติก

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ
กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี

กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ