ผู้ผลิตโอทอป ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มปักจักรบ้านตือโละปาแซ

กลุ่มปักจักรบ้านตือโละปาแซ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพ

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านใบไม้

บ้านใบไม้

กรอบรูปใบไม้  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มผ้าคลุมผมปักเลื่อม

กลุ่มผ้าคลุมผมปักเลื่อม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพผ้าคลุมผม

กลุ่มอาชีพผ้าคลุมผม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ

กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (กล้วยหินฉาบ) อรบ.ริมเขื่อน

วิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (กล้วยหินฉาบ) อรบ.ริมเขื่อน

กล้วยหินทอดกรอบ,กรอบแก้ว, กรอบเค็ม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหิน อรบ.เขื่อนบางลาง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหิน อรบ.เขื่อนบางลาง

กล้วยหินทอดกรอบหวานกรอบแก้ว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ