ผู้ผลิตโอทอป ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป

ประดิษฐ์ชุดขันหมาก

ประดิษฐ์ชุดขันหมาก

ประดิษฐ์ชุดขันหมาก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

หมี่เบตง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทองพับทองม้วนเวฬุวัน

กลุ่มทองพับทองม้วนเวฬุวัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีริมถักร้อย(ถักผ้าคลุมผม)

กลุ่มสตรีริมถักร้อย(ถักผ้าคลุมผม)

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
Yala Thai Marble Co., Ltd.(B2B)

Yala Thai Marble Co., Ltd.(B2B)

ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาแฟสดยะลาอินเตอร์ดริ้ง

กาแฟสดยะลาอินเตอร์ดริ้ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ซือนะผ้าคลุมผมปักด้วยมือ

ซือนะผ้าคลุมผมปักด้วยมือ

ผ้าคลุมผมปัก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีล้างกลิ่นยางพารา

กลุ่มสตรีล้างกลิ่นยางพารา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
 กะลามะพร้าวประดิษฐ์

กะลามะพร้าวประดิษฐ์

กะลามะพร้าว  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มจักสานไม้ไผ่ขัดแตะ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ขัดแตะ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ