ผู้ผลิตโอทอป ยะลา SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

บ.ตอยยีบันฟู๊ดส์จำกัด

บ.ตอยยีบันฟู๊ดส์จำกัด

นมถั่วเหลืองผสมนมแพะ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
Yala Bird Cage City

Yala Bird Cage City

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มดตะนอย แฮนด์เมด

มดตะนอย แฮนด์เมด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาดือนันบาติก

กลุ่มอาดือนันบาติก

ผ้าบาติก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเยาวชนบือแนบาติก

กลุ่มเยาวชนบือแนบาติก

บาติกหมวกกะปิเยาะ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพ

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านใบไม้

บ้านใบไม้

กรอบรูปใบไม้  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (กล้วยหินฉาบ) อรบ.ริมเขื่อน

วิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (กล้วยหินฉาบ) อรบ.ริมเขื่อน

กล้วยหินทอดกรอบ,กรอบแก้ว, กรอบเค็ม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหิน อรบ.เขื่อนบางลาง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหิน อรบ.เขื่อนบางลาง

กล้วยหินทอดกรอบหวานกรอบแก้ว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ประดิษฐ์ชุดขันหมาก

ประดิษฐ์ชุดขันหมาก

ประดิษฐ์ชุดขันหมาก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

หมี่เบตง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ