ผู้ผลิตโอทอป ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอผ้าลายขิต

กลุ่มทอผ้าลายขิต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกุดเสถียร

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกุดเสถียร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มถักโคเชท์บ้านหนองแฝก

กลุ่มถักโคเชท์บ้านหนองแฝก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สุนิสาตะกร้าพลาสติก

สุนิสาตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม

กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มสตรีพัฒนาหมอนขิดบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4

กลุ่มสตรีพัฒนาหมอนขิดบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4

 

สินค้าโอทอป 27 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ 8

กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ 8

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ