ผู้ผลิตโอทอป ราชบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตสร้อยคอสแตนเลสบ้านหัวกรวด

กลุ่มผลิตสร้อยคอสแตนเลสบ้านหัวกรวด

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์

กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เบญญาดา  อาภากุลศิริ

เบญญาดา อาภากุลศิริ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุข

กลุ่มส่งเสริมอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุข

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
หจก.สุขขี แฮนดิคราฟท์

หจก.สุขขี แฮนดิคราฟท์

เฟอร์นิเจอร์หวาย  

สินค้าโอทอป 19 รายการ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าว ตำบลอ่างทอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าว ตำบลอ่างทอง

 

สินค้าโอทอป 22 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดยางงาม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดยางงาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทองหนึ่ง

ทองหนึ่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ