ผู้ผลิตโอทอป ราชบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดยางงาม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดยางงาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทองหนึ่ง

ทองหนึ่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร

กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
พรอุดม (หมีเตียวตรามังกรทอง)

พรอุดม (หมีเตียวตรามังกรทอง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ
กลุ่มแม่บ้านปากแรต

กลุ่มแม่บ้านปากแรต

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
น้ำพริกรุ่งทิพย์

น้ำพริกรุ่งทิพย์

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ จำกัด

ผักกาดดอง  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กะหรี่พั๊ฟนมสดบ้านครูยุ

กะหรี่พั๊ฟนมสดบ้านครูยุ

กะหรี่พัฟนมสดไส้ต่าง ๆ  

สินค้าโอทอป 10 รายการ