ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

หมอนเพื่อสุขภาพ

หมอนเพื่อสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ

สัตว์จำลองจากเศษวัสดุ  

สินค้าโอทอป 17 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า

กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มจักสานมวยบ้านหนองขามใต้

กลุ่มจักสานมวยบ้านหนองขามใต้

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 12 ตำบลนางาม

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 12 ตำบลนางาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านขวาวม.9

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านขวาวม.9

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มพรสมัยตะกร้าพลาสติก

กลุ่มพรสมัยตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ