ผู้ผลิตโอทอป ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มหินสีร้อยลาย

กลุ่มหินสีร้อยลาย

ลูกปัดหินสี  

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
ร้านบ้านดินสอพอง

ร้านบ้านดินสอพอง

ดินสอพองผสมสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 26 รายการ
หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

สุราแช่ ประเภทสาโท  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
แม่สมร 1688

แม่สมร 1688

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชน ไร่สานฝัน

วิสาหกิจชุมชน ไร่สานฝัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อน

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรท่าศาลา

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรท่าศาลา

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ